Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul social in Voluntari, Bd Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, Judet Ilfov, si sediul ales la punctul de lucru din Bucuresti, sector 1, str Av. Popisteanu, nr 54A, Expo Business Park, etaj 1, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr. RG-PJR-42-110086/16.02.2018, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Credius, dă dreptul Credius de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Credius, la departamentul Relații Clienți +4031 9005, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius.

Credius va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a depune plângere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@credius.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Credius IFN S.A., in Sistemul Biroului de Credit si Centrala Riscurilor de Credit

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Credius IFN S.A., institutie financiara nebancara specializata in creditari multiple, cu sediul social in Voluntari, Bd Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, Judet Ilfov, si sediul ales la punctul de lucru din Bucuresti, sector 1, str Av. Popisteanu, nr 54A, Expo Business Park, etaj 1, inregistrata in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr.RS-PJR-42-110086/16.02.2018, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului: J23/1231/2013, cod de inregistrare fiscala: 31534882, capital social subscris si varsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438, telefon contact 031 9005, adresele de email salut@credius.ro, dpo@credius.ro, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In principal, datele dvs de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor
Datele dvs cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii financiare, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele de lucru Credius/la partenerii nostri/online, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc.

Prelucrarea datelor dvs personale se intemeiaza intotdeauna pe: consimtamantul dvs, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens, executarea contractelor incheiate cu noi, indeplinirea unei obligatii legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana.

Transmiterea datelor catre terti
Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dvs catre autoritati publice, executori judecatoresti, consultanti externi, firme din grup, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana.

Perioada de prelucrare a datelor
Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile dvs si exercitarea lor
• Dreptul la informare si acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs personale.
• Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteti completa.
• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim.
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
• Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bd Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, Jud. Ilfov sau prin email la dpo@credius.ro sau telefonic la numarul 031 9005.
In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dvs cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.

De asemenea, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in Centrala Riscurilor de Credit (CRC), va informam:

 • Se vor primi si se vor raporta la Centrala Riscurilor de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele dvs: (a) Situatia riscului global si (b) Situatia creditelor restante. Se vor transmite catre Centrala Riscurilor de Credit datele dvs cu caracter personal, inclusiv cele referitoare la creditele restante conform obligatiei si limitei de raportare stabilita de Banca Nationala a Romaniei prin reglementarile emise in acest sens.

Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in Sistemul Biroului de Credit, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 1. Datele de identificare ale operatorilor
  Credius IFN S.A., cu sediul social in Voluntari, Bd Pipera nr. 1/I, cladirea ADMAX Center, etaj 3, birou 6, Judet Ilfov si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.
Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

 1. Temeiul legal si scopul prelucrarii
  Credius IFN S.A. si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Credius IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Credius IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

 1. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
  Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credius IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
  a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
  b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
  c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data inchiderii produsului ultimei plati;
  d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
  e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
  f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
  g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit Credius IFN S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, Credius IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

 1. FICO® Score de la Biroul de Credit
  Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.
  Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

 1. Destinatarii datelor
  Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.
 2. Perioada de stocare
  Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
 3. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
  In urma analizarii datelor din Biroul de Credit puteti fi supus unei decizii automatizate.
 4. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:
  a) dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Credius IFN S.A. in analiza cererii de credit;
  b) dreptul de rectificare a datelor,
  c) dreptul de stergere a datelor,
  d) dreptul la restrictionarea datelor,
  e) dreptul de a se opune prelucrarii,
  pot fi exercitate: prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.
  f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteti face o cerere in acest sens adresata Credius IFN S.A.
  g) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.
 5. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: Pentru Participant – dpo@credius.ro / Pentru Biroul de Credit – adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

ACORD
pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice si/ sau juridice

A. Declaratii referitoare la consultarea informatiilor din bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Am fost informat ca Societatea Credius IFN SA (denumita in cele ce urmeaza „Destinatarul”) doreste sa consulte pe o durata maxima de 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului acord si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/ subsemnatei/ subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (denumita in cele ce urmeaza „ANAF”) in scopul: (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii Destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale Destinatarului si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:
a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele si prenumele/ denumirea, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/ codul unic de inregistrare/ codul de inregistrare fiscala, IP si semnatura;
b) denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/ numarul de identificare fiscala;
d) veniturile realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri, etc);
e) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);
Am luat cunostiinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, Credius IFN SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate inainte de momentul retragerii acordului.
Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre Credius IFN SA, in atentia: responsabilului cu protectia datelor la adresa de corespondenta/ contact dpo@credius.ro sau strada Aviator Popisteanu nr. 54 A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa , datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.

B. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declaratiile de mai sus
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (RGPD), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, in conditiile si limitele prevazute de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal, astfel:
(i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal:
(ii) dreptul la rectificarea datelor
(iii) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul la portabilitatea datelor
(vi) dreptul de opozitie;
(vii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatzat, inclusiv crearea de profiluri;
(viii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost incalcate.
Pentru exercitarea drepturilor prevazute la pct. (vii), clientul va adresa o cerere catre Credius IFN SA la adresa dpo@credius.ro sau Strada Aviator Popisteanu nr. 54A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.
Am luat cunostinta de prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata catre Credius IFN SA, insotita de o copie a actului de identitate, dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei. Am luat cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, Credius IFN SA nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu carcater personal efectuata inainte de momentul retragerii acordului.
Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre Credius IFN SA, in atentia: respnsabilului cu protectia datelor la adresa de corespondenta/ contact dpo@credius.ro sau strada Aviator Popisteanu nr. 54 A, Sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat in prezentul acord.
DA[ ] NU[ ] sunt de acord ca Destinatarul sa consulte si sa prelucreze informatiile si datele mele cu caracter personal din bazele de datte ale ANAF.
Inteleg si accept ca dezacordul meu (raspunsul NU), conduce la imposibilitatea Credius IFN SA de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informatiile de la lit .A. In consecinta, inteleg si accept sa fac dovada veniturilor in modalitatile prevazute de lege, asa cum imi sunt solicitate de catre institutia financiara nebancara.